Buaidh a' chogaidh air Carlabhagh is Tolastadh a' Chaolais

Cha robh sgìre nach do dh'fhuiling ri linn a' Chogaidh Mhòir.

Eadar Carlabhagh 's Tolastadh a' Chaolais air taobh siar Leòdhas, chaill ceithir fichead duine 's a dhà am beatha.

Tha an te-naidheachd againn Eilidh NicLeòid air a bhith ann an Càrlabhagh .