A' cuimhneachadh air Blàr Arras

'S e deireadh sheachdainn shònraichte a tha seo a tha a' comharrachadh 100 bliadhna bho chaidh na gunnaichean nan tosd ann an 1918.

Uile gu lèir chaidh suas ri 10m a mharbhadh anns na feachdan armaichte air feadh an t-saoghail, na ceudan mhìltean aca à Breatainn.

Tha tòrr aca fon fhòid ann an cladhan raointean na Frainge 's na Beilg.

Tha am fear-naidheachd againn Dòmhnall Angaidh Moireasdan air a bhith aig fear de na cladhan mòra sin - cladh Faubourg d'Amiens,