Beachdachadh air ionad Gàidhlig an Dùn Èideann

Chruinnich corr is 30 duine ann an Dùn Èideann Diluain a bheachdachadh air ionad Gàidhlig sònraichte a stèidheachadh anns a' bhaile.

Bha taisbeanadh agus deasbad ann air dè seòrsa feum a tha air a leithid de ghoireas agus dè an cruth a bhiodh air.