Consairtean "Dìleab"

Bidh a' chiad chonsairt ann an sreath "Dìleab" ga thaisbeanadh an t-seachdain seo.

'S e sgoilearan bho àrd-sgoiltean nan Eilean Siar a bhios a' gabhail pàirt annta tron mhìos seo agus an ath-mhìos - agus gach fear a' coimhead ri cuspair eadar-dhealaichte.

'S e Sgoil Sir E Scott a thòisicheas an sreath oidhche Haoine - mar a tha Ruairidh Rothach ag aithris.