Dùbhlan mòr an t-snàimh

Rinn fireannach à Lincolnshire a' chùis air snàmh timcheall Bhreatainn gu lèir.

'S e Ross Edgley, 33, a' chiad duine a-riamh a rinn a leithid.

Chrìochnaich Ross ann an Kent às dèidh dha a bhith a' snàmh 12 uair gach là bho thòisich e san Òg-mhios.

Bha e aig muir fad 157 là uile gu lèir.

Bha e mar-thà air eachdraidh a dhèanamh far chosta an Eilein Sgitheanaich san Lùnastal, nuair a chaidh e seachad air a' chlàr a bh' ann, 73 là a' snàmh aig muir.

Am measg na rinn am pìos mu dheireadh den dùbhlan còmhla ri Ross air an deireadh-sheachdain, bha Calum MacIllEathain à Inbhir Nis.

Thuirt Calum, a tha a' lìbhrigeadh a' phrògraim 'Dhan Uisge' air BBC ALBA, gun robh e 'son a bhith an làthair air là cho eachdraidheil.