"An Hebrides" air a càradh

Gheibh luchd-siubhail eadar na Hearadh, Uibhist a Tuath agus an t-Eilean Sgitheanach faochadh agus am bàt'-aiseig "An Hebrides" a-nis air a cur ceart.

Chaidh a toirt far na slighe madainn Diluain ri linn duilgheadas le siostam an dealain.

Bu chòir cùisean a bhith air ais chun àbhaist a-màireach.

Ach tha na h-uimhir de cheistean ann fhathast. Seo Murray MacLeòid: