Rannsachadh na Gàidhlig

Thòisich an tachartas bliadhnail, Rannsachadh na Gàidhlig, ann an Dùn Èideann an-diugh.

Thairis air trì latha, bidh luchd-acadaimigeach a' taisbeanadh phìosan rannsachaidh air diofar chuspairean co-cheangailte ris a' Ghàidhlig.

Eadar seo agus Diardaoin, bidh am fear-naidheachd againn, Darren Linc, ag aithris bhon tachartas ann an Oilthigh Dhùn Eideann ...

Air fhoillseachadh