Samhradh trang an Èirisgeigh

'S e samhradh trang le luchd-turais a tha a' cumail ghnìomhachasan - a tha deatamach do dh' eaconomaidh Èirisgeigh - a' dol tron chòrr den bhliadhna.

Sin a tha iad a' faicinn agus barrachd luchd-turais gach bliadhna a' tadhal orra - ann an seusan a tha a' leudachadh.

Seo a' chiad aithris, de shreath shònraichte, a th' aig Shona NicDhòmhnaill air turasachd an Èirisgeidh agus an Uibhist.

Air fhoillseachadh