Subsadaidh nas tràithe

Gheibh croitearan agus tuathanaich an Alba an cothrom aon de na subsadaidhean Eòrpach aca fhaighinn nas tràithe na bhathar an dùil - gus an cuideachadh leis a' bhuaidh a tha an t-sìde chaochlaideach am-bliadhna air a thoirt orra.

Faodaidh iad taic-airgid fhaighinn bhon Bhasic Payment Scheme bhon Dàmhair - seach a bhith a' feitheamh air a shon gu deireadh na bliadhna.

Tha an aithris seo aig an fhear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill.

Air fhoillseachadh