Ministear ùr nan Eilean ann an Leòdhas

Choinnich Ministear Albannach nan Eilean ri Ùghdarras Port Steòrnabhaigh Dimàirt airson fiosrachadh fhaighinn mu na planaichean ath-leasachaidh aca.

Thuirt am BPA Pòl Wheelhouse gun e pròiseact air leth inntinneach a th' aca agus gu bheil e a-nis airson obrachadh leis a' bhuidheann airson a thoirt gu buil.

Tha Murray MacLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh