Iomain Eòrpach

Chaidh latha mòr na camanachd a chumail ann an Glaschu Didòmhnaich mar phàirt den fhèis a tha dol mu thimcheall nam farpaisean Eòrpach.

Agus 's e spòrs nan Gaidheal a chaidh thaisbeanadh aig na co-fharpaisean.

Air fhoillseachadh