Sealainn Nuadh gu Dùn Bheagan

Tha tè à Sealainn Nuadh, Hannah Bulloch, a' sgrìobhadh nobhail mu thuras a seanair à Dun Èideann ann an Seallan Nuadh - gu Dùn Bheagan san Eilean Sgitheanach - ann an carabhan a thog e fhèin.

Bha a bhean agus sianar chloinne na chois.

Tha Hannah an-dràsta a' dèanamh cùrsa sgrìobhaidh aig Ionad Sgrìobhadh Chruthachail na h-Alba.

Air fhoillseachadh