Bàtaichean crèadha

Tha An Talla Solais ann an Ulapul a' tabhann bhùthan-obrach coimhearsnachd do dhaoine aig a bheil ùidh ann am bathar-crèadha.

Mar phàirt den tachartas "Cabhlach de mheanbh-bhàtaichean" tha iad an dòchas airgead a thogail airson an ionaid.

Chaidh am fear-naidheachd Alasdair Linc ann dhuinne.

Air fhoillseachadh