Cathraiche ùr air Stòras Uibhist

Fhuair Stòras Uibhist cathraiche ùr a-raoir.

Chaidh Màiri Schmoller a thaghadh aig coinneimh bhliadhnail an uachdarain choimhearsnachd, 's i a' gabhail thairis bho Aonghas Mac IlleMhaoil.

Tha na h-atharrachaidhean a' tighinn às dèidh àm dhuilich dhan bhuidhinn.

Tha Murray MacLeòid ag aithris à Uibhist.

Air fhoillseachadh