Taigh Obar Thairbh a' fosgladh a dhorsan

Tha Urras Nàiseanta na h-Alba an dòchas an taigh is sine ann an Inbhir Nis fhosgladh dhan phoball a dh'aithghearr.

Bha Taigh Obar Thairbh, a tha còrr is 400 bliadhna de dh'aois, aig aon àm na dhachaigh do phrìomh oifisean a' Chomuinn Ghàidhealaich.

Tha obair leasachaidh ga dèanamh air an togalach an-dràsta, agus tha dùil nach fhada gus am fosgail na dorsan a-rithist.