Turas chladhan agus làraichean a' Chiad Chogaidh

An t-seachdain seo tha sinn a' leantainn cuairt bhus a chaidh a ghabhail timcheall chladhan agus làraichean co-cheangailte ris a' Chiad Chogadh air Tìr-Mòr na Roinn Eòrpa.

Chaidh an turas a chaidh a chur air dòigh le Urras an Eilein anns an Eilean Sgitheanach.

Tha Dolag Phaterson am measg an fheadhainn a chaidh air an turas agus chuala sinn bhuaipe carson a bha e cho chudromach dhi a dhol air an turas seo, is nach eil a beatha fhèin air a bhith gun chruadal na lùib.