Dragh mu uard ospadail

Nochd dragh sna h-Eileanan an Iar mu phlanaichean airson uard leigheas inntinn ann an Ospadal nan Eilean a dhùnadh.

Fhuair teaghlaichean nan euslainteach fios gun deadh Uard a' Chlisham a dhùnadh aig deireadh a' Mhàirt, ach chan eil seo air tachairt fhathast ri linn dìth àiteachan ann an dachaighean cùraim.

Le barrachd seo Dòmhnall MacLaomainn.

Air fhoillseachadh