Dragh gu bheil cladhan Mhuile an ìmpis a bhith làn

Tha dragh ann am Muile gu bheil cladhan an eilein làn neo cha mhòr làn agus nach fhada gus nach bi àite tiodhlaicidh air fhàgail.

Le àireamh nan daoine air an eilean a' sìor èirigh, agus barrachd sheann daoine ann, tha a' Chomhairle Coimhearsnachd air iarraidh air Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid rudeigin a dhèanamh mun t-suidheachadh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.

Air fhoillseachadh