Pìobairean Lionacleit an New York

Tha turas soirbheachail air a bhith aig Còmhlan Pìoba Sgoil Lionacleit 's iad an sàs ann am Fèis Seachdain Thartain New York.

Tha an còmhlan agus dannsairean à Uibhist is Barraigh air a bhith aig diofar chuirmean air feadh a' bhaile.

Bha iad am measg corr is 3,500 luchd-ciuil a bha a' caismeachd suas Sixth Avenue leis an t-seinneadar Albannach, KT Tunstall, aig a' cheann.

Seo Magaidh NicFhionghuin.

Air fhoillseachadh