Brexit: Na Meadhanan

Fàgaidh an Rioghachd Aonaichte an t-Aonadh Eorpach bliadhna bhon diugh.

Fad na seachdain seo tha sinn air coimhead air beachdan dhaoine co-cheangailte ris a' chuspair.

Gu tric nuair a tha sgaradh bheachdan ann bidh aire dhaoine a' tionndadh dhan BhBC.

Air fhoillseachadh