Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a' soirbheachadh ann an clàr nan sgoiltean stàite

Dè tha a' fàgail gu bheil cuid de sgoiltean a' dèanamh nas fheàrr ann an clàr sgoiltean, 's gu bheil cuid eile nach eil a' dèanamh cho math?

Chaidh Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu a meas mar an t-siathamh sgoil stàit a b' fheàrr an Alba anns na clàran às ùr.

Agus chaidh a meas mar an tè a b' fheàrr a-mach às na sgoiltean a bha a' dèanamh na b' fheàrr na bhiodh dùil.

Tha Ruairidh MacIomhair ag aithris.

Air fhoillseachadh