Càrn cuimhneachaidh na h-Iolaire

Chaidh càrn fhoillseachadh ann an Steòrnabhagh Dihaoine mar chuimhneachan air corr is 200 duine a chaidh a chall ann an sgrios na h-Iolaire.

Chaidh iomradh a thoirt gur e eachdraidh fhalaichte bha seo ach gu robh e iomchaidh a-nis, faisg air 100 bliadhna bhon a thachair an sgrios, innse dhan an t-saoghal mu dheidhinn.

Air fhoillseachadh