£4.4m ga thoirt seachad 'son Eilean Ulbha a cheannach

Tha toileachas mòr ann am Muile mun naidheachd gu bheil Maoin Fearainn na h-Alba air còrr 's £4m a ghealltainn don choimhearsnachd 'son Eilean Ulbha a cheannach.

Chaidh luach an eilein a mheas aig £4.5m agus tha a' Mhaoin a' dol a thoirt £4.4m dhan choimhearsnachd.

Seo Andreas Wolff.