Eaconomaidh na h-Alba a' dèanamh buannachd à dìleab Burns

Tha Là Burns a' teachd oirnn 's a cho-là breith ga chomharrachadh Diardaoin-sa tighinn. Ron an là, tha Pàrlamaid na h-Alba air a bhith a' deasbad a bhuaidh air an eaconomaidh. A bharrachd air daoine a thàladh bho fhad is farsaing, tha biadh is deoch ga reic ri linn, 's daoine a' sìor nochdadh ùidh ann an suipearan Burns. Tha Magaidh NicFhionghainn ag aithris ...

Air fhoillseachadh