Cailean MacIlleathain a' cur cùl ri Crunluath às dèidh 20 bliadhna.

Tha an craoladair Cailean MacIlleathain a' cur cùl ri a' prògram pìobaireachd Crunluath às dèidh 20 bliadhna.

Ach cumaidh am prògram fhèin a' dol, mar a dh'innis Cailean do Sheumas Dòmhnallach.

Air fhoillseachadh