Cead-dealbhachaidh do thaigh-dhealbh a' Ghearasdain

Chaidh cead dealbhachaidh a thoirt do phròiseact airson taigh-dhealbh a steidheachadh anns a' Ghearasdan.

Chuala coinneamh fiosrachaidh a chaidh a chumail sa bhaile air an deireadh sheachdain le Buidheann Taigh-dhealbh Loch Abair gum faodadh an goireas suas ri 8 obraichean pàirt ùine a chruthachadh.