Chaidh pìos ciùil ùr a chruthachadh mun eilean mar phàirt de thaisbeanadh ùr.

Chaidh pìos ciùil ùr a chruthachadh mun eilean mar phàirt de thaisbeanadh ùr. Tha an cruinneachadh aig Leabharlann Nàiseanta na h-Alba cuideachd a'gabhail a-steach fiolm ùr mun eilean. Thèid an ceòl a chluich ann le Orchestra Symphony a' BhBC an Alba. Seo Andreas Wolff.