Pròiseact mòr air tòiseachadh airson dualchas Eilean Mhàrtainn a chruinneachadh

Tha Eilean Mhàrtainn dìreach còig mionaidean ann am bàta a-mach à Ulapul.

Eilean beag air nach eil duine a' fuireach làn thìde an-diugh.

Buinidh an t-eilean do dh'urras de dhiofar choimhearsnachdan timcheall Loch Bhraoin.

Ach tha eachdraidh iongantach aige.

Thòisich pròiseact mòr airson an dualchas sin a chruinneachadh.

Thadhail Dòmhnall Moireasdan orra

Air fhoillseachadh