ATM an Tairbeirt briste fad làithean

Tha Banca na h-Alba air maitheanas iarraidh air muinntir an Tairbeirt sna Hearadh airson an t-inneal-airgid ATM a bhith briste grunn làithean.

Tha Banca na h-Alba air an ATM a reic ri companaidh eile.

Tha muinntir an àite draghail mun t-suidheachadh aig an àm as trainge den bhliadhna.

Tha tuilleadh aig Ruairidh Rothach.

Air fhoillseachadh