Bocsaichean bèibidh gan sgaoileadh air feadh Alba

'S ann bhon diugh a thòisich màthraichean ùra an Alba a' faighinn "bocsaichean bèibidh" le aodach, plaideachan agus leabhraichean.

Bidh bobhstairean sna bocsaichean cuideachd air am faod an leanabh cadal.

Tha an sgeama a' cosg cha mhòr £9m sa bhliadhna, 's Riaghaltas na h-Alba an dòchas gun cuidich e màthraichean, is gun cuir e ri slàinte leanabhan.

Seo Darren Linc.

Air fhoillseachadh