Cruinneachadh de stuth àrsaidh a chruinnich Cailean MacCoinnich à Steòrnabhagh

Chaidh a' chiad thaisbeanadh de stuthan àrsaidh nan Innseachan a chruinnich Cailean MacCoinnich à Steòrnabhagh a' fosgladh ann an Steòrnabhagh Dihaoine.

Tha an taisbeanadh - Cruinniche air leth - a' toirt còmhla nan stuthan seo agus ag innse sgeulachd beatha MhicChoinnich.

Tha sreath de thachartasan ceangailte ris a' chruinneachadh cuideachd a' gabhail àite sa bhaile thairis air an ath-sheachdain.

Tha am fear-naidheachd againn Ruairidh MacÌomhair ag aithris..

Air fhoillseachadh