Crìonadh a' chladaich a' toirt buaidh air raon-goilf na Hearadh

Tha trioblaid air èirigh a-thaobh crìonadh a' chladaich air taobh siar na Hearadh - gu h-àraidh aig an raoin-goilf agus e sìor fàs trang.

Chaidh coinneamh a chumail madainn an-duigh feuch dè ghabhas deànamh mu dheidhinn.

Tha an aithris seo aig Murray MacLeòid.

Air fhoillseachadh