NFU draghail mu inbhe 'saor bho TB'

Thuirt NFU na h-Alba gur e fìor dhroch rud a bhiodh ann nan cailleadh Alba a h-inbhe shònraichte 'son a bhith saor bho TB ann an crodh.

Tha dragh am measg thuathanach às dèidh dhan ghalar tighinn am follais ann am broc ann an Cumbria.

Tha Raibeart Dòmhnallach bho NFU na h-Alba.

Air fhoillseachadh