Clann-sgoile na h-Alba a' faighinn a-mach mar a chaidh dhaibh nan deuchainnean

'S e làtha mòr a th' ann an-diugh dha clann-sgoile na h-Alba 's iad a' faighinn a-mach mar a chaidh dhaibh nan deuchainnean.

Thàinig lughdachadh beag air an ìre-shoirbheachais airson deuchainnean aig àrd-ìre.

Tha Karen Elder ag aithris.

Air fhoillseachadh