Fèis Bhelladrum air tòiseachadh

Thòisich Fèis Bhelladrum feasgar le mòran luchd-amharc a' tighinn ann bho air feadh na dùthcha.

Bi an Fhèis, faisg air a Mhanachainn, a' dol tron deireadh sheachdainn agus dùil ri deich mìle neach an làthair. Bidh mòran dhe na cuirmean ri fhaicinn air BBC Alba gach oidhche bho 9f.

Tha an tè-naidheachd againn Karen Elder air a bhith ann dhuinn an-diugh.

Air fhoillseachadh