180 bliadhna de Fhèill Àiteachais an Eilein Duibh

Tha Fèill Aiteachais an Eilein Duibh air a bhith a' dol an-diugh, - agus e a-nis air a bhith a' dol fad ceud, ceithir fichead bliadhna. Tha an tachartas fhathast a' tarraing mòran thuathanaich is chroitearan gach bliadhna, ach tha cuid air mothachadh nach eil uimhir a stoc a nochdadh airson farpaisean sa bha uaireigin. Thug am fear-naidheachd Doneil MacLeòid sùil air na h-atharraichean th'air a bhi ann chionn ghoirid.

Air fhoillseachadh