Fèis air ionnstramaidean ciùil a chall

Tha buaidh an teine aig factaraidh lìn ann an Scalpaigh ga fhaireachdainn anns an sgìre.

Tha SEPA a' rannsachadh truailleadh bho pheant a bha ga stòradh ann.

Tha Fèis Eilean na Hearadh cuideachd air ionnstramaidean ciùil a bha gan stòradh ann a chall, 's tha iomairt choimhearsnachd air tòiseachadh feuch an cuideachadh.

Tha Catriona NicIllinnein ag aithris.

Air fhoillseachadh