100 là aig Dòmhnall Trump mar cheann-suidhe

Tha Dòmhnall Trump air 100 là a chomharrachadh mar cheann-suidhe air na Stàitean Aonaichte.

Chuala Ailean MacLeòid bho chuid de na Gàidheil thall anns na Stàitean mu na beachdan acasan.

Air fhoillseachadh