Sùil air Tiriodh

Chan eil an taghadh coitcheann ach beagan agus mìos air falbh.

Bidh sinne eadar seo agus an 8mh latha den Ògmhios a' tadhal air diofar sgìrean agus a' cluinntinn dè na cuspairean as cudromaiche do dhaoine a tha a' fuireach annta.

Tha Andreas Wolff ag aithris à Tiriodh.

Air fhoillseachadh