Dè tha an dàn do Chomhairle na Gàidhealtachd?

Dè tha an dàn do Chomhairle na Gàidhealtachd?

Tha sinn a' cur na ceist le sreath aithrisean ron an taghadh ionadail a bhios ann Diardaoin.

Tha a h-uile coltas ann gum bi cion-airgid na dhuilgheadas 's tha dragh air cuid gum bi barrachd sheirbheisean an urra ri Riaghaltas na h-Alba.

Às dèidh an taghaidh bidh sianar nas lugha chomhairlichean ann.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh