Dè tha an dàn do Chomhairle na Gàidhealtachd?

Dè tha an dàn do Chomhairle na Gàidhealtachd anns na bliadhnaichean a tha romhainn?

Tha sinn a' cur na ceist sin le sreath de dh'aithrisean sònraichte an t-seachdain-sa, agus an taghadh ionadail gu bhith ann Diardaoin.

Tha a h-uile coltas gum bi cion-airgid na dhuilgheadas dhan chomhairle.

Tha dragh air cuid gum bi barrachd sheirbheisean an urra ri Riaghaltas na h-Alba.

Às dèidh an taghaidh bidh sianar chomhairlichean nas lugha ann.

Tha a' chiad aithris dhen t-sreath aig Eileen NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh