Co-labhairt mun iasgach an Alba a' cluinntinn gum bu choir coimhead ri siostam Nirribhidh

'S dòcha gur e an siostam iasgaich ann an Nirrbhidh an dòigh air adhart airson a' ghnìomhachais ann an Alba.

Sin aon bheachd a nochd aig co-labhairt Iasgaich Chladaichean na h-Alba ann an Inbhir Nis Dihaoine.

Bha Brexit gu mòr air aire nan iasgairean.

Bha Seonaidh MacCoinnich aig a' cho-labhairt.