Cothrom aig a' phoball sùil a thoirt timcheall nan àitean-fuirich ann an Caisteal Leòdhais.

Nochd sluagh mòr aig Caisteal Leòdhais an-diugh airson sùil a thoirt air na h-àitean-fuirich.

Tha taigh-òsta a' Chaisteil air a bhith fosgailte bhon Chàisg, ach seo a' chiad uair a bha e comasach do dhaoine a dhol timcheall an togalaich gu lèir.

Bha Ruaraidh Rothach nam measg.