Sgìre Comhairle Bhaile Ghlaschu fon phrosbaig

Tha na Nàiseantaich a' faicinn Comhairle Bhaile Ghlaschu mar thargaid dhaibh, ged a tha an t-ùghdarras air a bhith ann an làmhan nan Làbarach bho 1980.

Tha am fear-naidheachd poilitigeach againn Darren Linc ag aithris às a bhaile.

Air fhoillseachadh