Siostam bhòtaidh nan ùghdarrasan ionadail

Tha taghaidhean nan ùghdarrasan ionadail gu bhith oirnn le buill gan taghadh air feadh Alba Diardaoin.

Seo sùil air an t-siostam a thathar a' cleachdadh anns na taghaidhean seo.

Tha Iain MacIllEathain a' dèanamh a dhìcheall a' mhìneachadh.

Air fhoillseachadh