Stailc òraidichean colaiste an Alba

Thàinig maill air obair grunn cholaistean air feadh Alba an-diugh, Inbhir Nis agus Steòrnabhagh nam measg, ri linn stailc.

Tha mì-thoileachas am measg buill an EIS mu ìrean-pàighidh, agus cùmhnantan-obrach.

Dh' adhbhraich stailc an là an-diugh gu robh mòran chlasaichean air an cur dheth, mar a tha Eilidh NicAsgaill ag aithris.

Air fhoillseachadh