Co-labhairt mu chumhachd ath-nuadhachail an Inbhir Nis

Thànig beachd gu feum buidhnean a tha airson pròiseactan ath-nuadhachail ann an Alba a thoirt gu buil - cùmhnantan prìobhaideach a dhèanamh le ùghdarrasan ionadail, gnìomhachasan mòra, neo coimhearsnachdan - ma tha na pròiseactan gu bhith soirbheachail.

Nochd am beachd aig co-labhairt cumhachd ath-nuadhachail ann an Inbhir Nis, an dèidh mar a chaidh an taic-airgid de thuathan gaoithe a ghearradh an-uiridh le Riaghaltas Westminster.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris