Soirbheachas do dh'oileanaich na h-Alba

Bhuanaich sgioba na h-Alba farpais ball-coise nam ban aig co-fharpais oileanach Bhreatainn.

Rinn an sgioba, anns a bheil Beth NicLeòid à Leòdhas - a tha an-dràsta aig Oilthigh Dhùn Eideann, a' chùis air Sasainn air breaban peanais, is an geama air crìochnachadh tadhal an urra.

Air fhoillseachadh