Aonad Gàidhlig ga iarraidh ann an Rinn Friù an Ear

Thèid Achd ùr an Fhoghlaim a chleachdadh airson a' chiad turas le buidheann de phàrantan ann an Siorrachd Rinn Friù an Ear a tha a' sireadh aonad Gàidhlig san sgìre.

Le iarrtas son àitean ann am foghlam Gaidhlig an Glaschu a' sior dhol am meud, tha na pàrantan ag iomairt airson aonad dhaibh fhèin.

Thadhal Caitriana Deeeprose air a' bhuidhinn ann an Clarkston.

Air fhoillseachadh