Ionad connadh-bio ga fhosgladh air leaghadair aluminium a' Ghearasdain

Ghabh planaichean airson na ceudan obraichean a' chruthachadh aig leaghadair aluminium a' Ghearasdain ceum air adhairt an diugh, le Rùnaire na h-Eaconamaidh Dùthchail a' fosgladh ionad connadh-bio aig an làrach.

Choinnich na sealbhadairean ùra, GFG Alliance ri riochdairean Riaghaltais na h-Alba agus Comhairle na Gàidhealtachd a dheasbud na leasachaidhean bun-structair a bhitheas a dhìth 'sa bhaile an cois na planaichean leadachaidh aca.

Às a' Ghearasdan, seo Andreas Wolff.

Air fhoillseachadh